Monday, 25 May 2015

KUR 2013.XII.1.4 HAK DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA, bag 5

XII.2.5
HAK DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM
ARTIKEL 5
Sumber : http://bit.ly/copy_win, Oleh Moh. Quraish Shihab) Edisi Senin 01 Januari 2007
Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan.